VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištytis pirmaisiais pokario metais [arba sovietų valdžios įsigalėjimas]

Email Spausdinti PDF

1945 birželio 24 d. Vištyčio valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku paskiriamas Vincas Čemerka, gimęs 1903 m. 1945 m. svarstyta, kodėl nevykdomi privalomi pristatymai valstybei. Tai dėl vokiečių okupacijos kaltės ir dėl to, kad trūksta glaudaus bendradarbiavimo su darbo valstiečiais ir apylinkės pirmininkų apsileidimo. Totorkiemio apylinkės pirmininką Lukaitį ir Vištyčio laukų pirmininką iš pareigų atleisti, Grigaitį, mėginusį apgaudinėti valstybę, perduoti prokuratūrai.


Vištytis pirmaisiais pokario metais

1944 gruodžio 5 d. sudarytas Vištyčio valsčiaus vykdomasis komitetas iš 7 narių. Pirmininku išrinktas Stasys Juodišius. Nurodyta, kad visi nariai baigę tik 4 pradžios mokyklos skyrius. Organizacijoms nepriklausė. Tik Alfonsas Varnas 1922 - 1927m. priklausė Šaulių sąjungai.

1944 gruodžio 6 d. Vištyčio valsčiuje sudarytos 5 apylinkės - Vištyčio, Vištyčio laukų, Pavištyčio, Totorkiemio ir Pakalnių.

1945 sausio 18 d. svarstyta dėl kūlokų (taip sovietmečio pradžioje vadino stambius ūkininkus - buožes) sabotavimo ir nutarta visus kūlokus atiduoti teismui.

1945 birželio 24 d. Vištyčio valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku paskiriamas Vincas Čemerka., gimęs 1903 m. 1945 m. svarstyta, kodėl nevykdomi privalomi pristatymai valstybei. Tai dėl vokiečių okupacijos kaltės ir dėl to, kad trūksta glaudaus bendradarbiavimo su darbo valstiečiais ir apylinkės pirmininkų apsileidimo.

Totorkiemio apylinkės pirmininką Lukaitį ir Vištyčio laukų pirmininką iš pareigų atleisti, Grigaitį, mėginusį apgaudinėti valstybę, perduoti prokuratūrai.

Nuo 1946 spalio 5d. Vištyčio valsčiaus sekretore dirbo Marijona Zajankauskaitė, gimusi 1929 m., baigusi 3 gimnazijos klases.

1947 m. posėdžiuose buvo svarstomi tokie klausimai, kaip pasiruošimas sėjai, šienavimui, derliaus nuėmimui, paskolos žemės ūkiui atkurti ir išvystyti rinkimą, apie privalomą grūdų pristatymą valstybei, apie bažnytinės žemės paėmimą į valstybės žemės fondą ir kitus.

Kultūros ir švietimo komisijoje dirbo Č. Vyzas ir Č. Virškus.

1948m. sausio 30 d. posėdžiavo Vištyčio valsčiaus darbo žmonių deputatų taryba, į kurią buvo išrinkti 25 nariai. Pirmininku išrinktas Vitas Krapas. Visur figūruoja rusiška pavardė Maksim Berežnoj.

1949m. pirmininku jau buvo Jakubauskas. Yra rusiška pavardė Maksim Baravykov.

1949 balandžio 20 d. posėdyje nutarta iki 1949m. gegužės 1 d. Vištyčio apylinkėje suorganizuoti 4 kolektyvinius ūkius.

1949 spalio 19 d. posėdyje jau kritikuojami deputatai, kad šalinasi savo pareigų, neprisideda prie kolūkių steigimo, gyvulininkystės fermų kūrimo, nevykdo partijos ir vyriausybės nutarimų. Kritikuojami ,,Vienybės" ir Rėčiūnų kolūkiai. Nuo 1950m. jau vadinosi Kybartų rajono Vištyčio apylinkė.

1950m. gruodžio 28 d. pirmininku išrinktas Vincas Ragaišis. Ataskaitiniame pranešime dar vis kalbama apie privalomų pristatymų - pieno, mėsos, kiaušinių, vilnų - vykdymą.

parengė vilkovist pagal Vištyčio valsčiaus vykdomojo komiteto posėdžių protokolus

Atnaujinta Pirmadienis, 07 Vasaris 2011 18:27  
Mes turime 55 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7529936
Įrašytos senosios Vištyčio dainos

 

  Vištyčio folkloro ansamblis „Šilojai“, minėdamas kūrybinio darbo 15 metų sukaktį, nusprendė išleisti Vištyčio krašto senovinių dainų kompaktinę plokštelę. O dainų kolektyvo repertuare per penkiolika metų skambėjo daug! Dauguma jų buvo išmoktos iš Pavištyčio dainininkių seserų Teofilės ir Aldutės Gutauskaičių. Už suteiktą galimybę išleisti kompaktinę plokštelę, kurioje mūsų krašto senolių dainos išliks jaunajai kartai, dėkojame Vilkaviškio kultūros centro darbuotojams: direktorei Renatai Medelienei, garso įrašų studijos vadovui Gintui Turoniui, dailininkei Ingridai Bunikienei, už kelionę į įrašų studiją ačiū tariame Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinės mokyklos direktoriui Zigmui Vasaičiui, už finansinę paramą – Vištyčio regioninio parko direktoriui Nerijui Paškauskui ir seniūnui Bronislavui Politai.


Banners