VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištytis pirmaisiais pokario metais [arba sovietų valdžios įsigalėjimas]

Email Spausdinti PDF

1945 birželio 24 d. Vištyčio valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku paskiriamas Vincas Čemerka, gimęs 1903 m. 1945 m. svarstyta, kodėl nevykdomi privalomi pristatymai valstybei. Tai dėl vokiečių okupacijos kaltės ir dėl to, kad trūksta glaudaus bendradarbiavimo su darbo valstiečiais ir apylinkės pirmininkų apsileidimo. Totorkiemio apylinkės pirmininką Lukaitį ir Vištyčio laukų pirmininką iš pareigų atleisti, Grigaitį, mėginusį apgaudinėti valstybę, perduoti prokuratūrai.


Vištytis pirmaisiais pokario metais

1944 gruodžio 5 d. sudarytas Vištyčio valsčiaus vykdomasis komitetas iš 7 narių. Pirmininku išrinktas Stasys Juodišius. Nurodyta, kad visi nariai baigę tik 4 pradžios mokyklos skyrius. Organizacijoms nepriklausė. Tik Alfonsas Varnas 1922 - 1927m. priklausė Šaulių sąjungai.

1944 gruodžio 6 d. Vištyčio valsčiuje sudarytos 5 apylinkės - Vištyčio, Vištyčio laukų, Pavištyčio, Totorkiemio ir Pakalnių.

1945 sausio 18 d. svarstyta dėl kūlokų (taip sovietmečio pradžioje vadino stambius ūkininkus - buožes) sabotavimo ir nutarta visus kūlokus atiduoti teismui.

1945 birželio 24 d. Vištyčio valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku paskiriamas Vincas Čemerka., gimęs 1903 m. 1945 m. svarstyta, kodėl nevykdomi privalomi pristatymai valstybei. Tai dėl vokiečių okupacijos kaltės ir dėl to, kad trūksta glaudaus bendradarbiavimo su darbo valstiečiais ir apylinkės pirmininkų apsileidimo.

Totorkiemio apylinkės pirmininką Lukaitį ir Vištyčio laukų pirmininką iš pareigų atleisti, Grigaitį, mėginusį apgaudinėti valstybę, perduoti prokuratūrai.

Nuo 1946 spalio 5d. Vištyčio valsčiaus sekretore dirbo Marijona Zajankauskaitė, gimusi 1929 m., baigusi 3 gimnazijos klases.

1947 m. posėdžiuose buvo svarstomi tokie klausimai, kaip pasiruošimas sėjai, šienavimui, derliaus nuėmimui, paskolos žemės ūkiui atkurti ir išvystyti rinkimą, apie privalomą grūdų pristatymą valstybei, apie bažnytinės žemės paėmimą į valstybės žemės fondą ir kitus.

Kultūros ir švietimo komisijoje dirbo Č. Vyzas ir Č. Virškus.

1948m. sausio 30 d. posėdžiavo Vištyčio valsčiaus darbo žmonių deputatų taryba, į kurią buvo išrinkti 25 nariai. Pirmininku išrinktas Vitas Krapas. Visur figūruoja rusiška pavardė Maksim Berežnoj.

1949m. pirmininku jau buvo Jakubauskas. Yra rusiška pavardė Maksim Baravykov.

1949 balandžio 20 d. posėdyje nutarta iki 1949m. gegužės 1 d. Vištyčio apylinkėje suorganizuoti 4 kolektyvinius ūkius.

1949 spalio 19 d. posėdyje jau kritikuojami deputatai, kad šalinasi savo pareigų, neprisideda prie kolūkių steigimo, gyvulininkystės fermų kūrimo, nevykdo partijos ir vyriausybės nutarimų. Kritikuojami ,,Vienybės" ir Rėčiūnų kolūkiai. Nuo 1950m. jau vadinosi Kybartų rajono Vištyčio apylinkė.

1950m. gruodžio 28 d. pirmininku išrinktas Vincas Ragaišis. Ataskaitiniame pranešime dar vis kalbama apie privalomų pristatymų - pieno, mėsos, kiaušinių, vilnų - vykdymą.

parengė vilkovist pagal Vištyčio valsčiaus vykdomojo komiteto posėdžių protokolus

Atnaujinta Pirmadienis, 07 Vasaris 2011 18:27  
Mes turime 76 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 6442425
Kybartų medikai šventė įstaigos jubiliejų

Šviesi, erdvi, šiuolaikine medicinine technika aprūpinta Kybartų poliklinika nė maža dalele neprimena tos 1945 m. spalio 5 d. tuometinės Vilkaviškio apskrities vadovybės sprendimu įsteigtos gydymo įstaigos, įkurdintos privačiame gydytojo Boriso Abramavičiaus trijų aukštų name. Tik ką praūžusio karo nusiaubtas pasienio miestelis tuomet galėjo pasigirti nebent nuoširdžiais, darbui atsidavusiais žmonėmis. Dabar, ko gero, mažai kam žinomos pirmųjų įstaigos vadovų pavardės: Minenko, Pačvaitytės, Girdenytės, Striūnos, Šiupynienės, Velioniškio, įstaigos vairą laikiusių bene pačiais sunkiausiais pokario dešimtmečiais. Šiuolaikiniam gydytojui sunku net įsivaizduoti, kad to meto medikai pas pacientus vykdavo į vežimą pasikinkę arklį. Nebuvo nei greitosios pagalbos automobilių, nei gaivinimo aparatūros, trūko net pačių būtiniausių priemonių, vaistų, tvarsčių. O medikas galėjo pasikliauti tik bendromis medicinos žiniomis ir savo praktika.


Banners