VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Kai kurie vištyčiokai minimi knygoje "Kraštotyra" Nr.21, 1987 m.

Email Spausdinti PDF

Vištyčio tarybinio ūkio partinės organizacijos sekretorė Elena-Rūta Lėvartienė, viena iš pirmųjų Vištyčio komunisčių Stefanija Haurušytė (centre) ir buvęs Vištyčio DŽDT vykdomojo komiteto pirmininkas Fedotas Praprovas kalbasi apie praeitį.


Kai kurie vištyčiokai minimi knygoje "Kraštotyra" Nr.21, 1987 m.
Vištyčio vidurinės mokyklos mokytojas V.Zdanavičius su savo žmona, šios mokyklos pradinių klasių mokytoja Adele Zdanavičiene, prie savo namo ...>>>
Vištyčio ambulatorijos gydytoja, Vištyčio moterų tarybos pirmininkė Jolanta Bernotienė darbo metu ...>>>
Vilkaviškio rajono bibliotekos Vištyčio filialo vedėja Aldona Dapkūnienė darbo metu ...>>>
Tautosakos pateikėja Kamilija Jurgelienė Vištytyje prie savo namo ...>>>

Vištyčio vidurinės mokyklos mokytojas, buvęs šios mokyklos direktorius Česlovas Vyzas laisvalaikiu eina šienauti ...>>>
Seserys daininikės (iš kairės į dešinę): Teofilė Uldinskienė, Joana Ragaišienė ir Aldona Zajankauskienė ...>>>
Vištyčio tarybinio ūkio partinės organizacijos sekretorė Elena-Rūta Lėvartienė, viena iš pirmųjų Vištyčio komunisčių Stefanija Haurušytė (centre) ir buvęs Vištyčio DŽDT vykdomojo komiteto pirmininkas Fedotas Praprovas kalbasi apie praeitį ...>>>
Renkama tautosaka. Juzefa Aleknavičiūtė (kairėje), lietuvių kalbos mokytoja Amalija Glasienė ir LTSR MA mokslinė bendradarbė Bronislava Kerbelytė ...>>>
Genės Jankevičienės pasakojimą kraštotyrinės ekspedicijos metu užrašo Vištyčio vidurinės mokyklos jaunoji kraštotyrininkė Lilita Skarupskytė ...>>>
Juozas Armanavičius siuva pakinktus ant rimoriaus suolelio
Kraštotyrininkai prie Vištyčio Didžiojo akmens ...>>>
Paminklas fašizmo aukoms atminti ...>>>
Paminklinė lenta pasieniečiams, žuvusiems 1941m. birželio 22d. kovoje su vokiečiais ...>>>
Kanapkio vėjo malūnas ant Ilgojo kalno ...>>>
Mokytojas Česlovas Vaupšas ir LTSR MA mokslinis bendradarbis Jonas Mardosa kraštotyrinės ekspedicijos Vištytyje metu
Bulvių sijotuvas aptiktas pas Vištyčio gyventoją Adelę Račinkovą
1

Atnaujinta Šeštadienis, 25 Gruodis 2010 16:46  
Mes turime 44 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7313915
Žalioji vėliava plevėsuoja ne veltui
 
Minint Žemės ir Vandens dienas, Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinė mokykla knibždėte knibždėjo renginių, kuriuos organizavo gamtos mokslų metodikos grupė, vadovaujama biologijos mokytojos metodininkės Janinos Vasaitienės. Savaitė prasidėjo atvirų durų diena mokinių tėveliams. Jie galėjo lankytis pamokose ir renginiuose, skirtuose Žemės dienai. Kiekviena savaitės diena buvo skirta kuriam nors mokomajam dalykui: chemijai, fizikai, matematikai, biologijai ir informacinėms technologijoms. Mokytojai kuo išradingiau stengėsi juos pristatyti, rengė viktorinas, integruotas pamokas. Mokyklos direktorius Z. Vasaitis 11 klasėje vedė atvirą pamoką rajono biologijos mokytojams. Joje buvo galima susipažinti su naujais metodais, įsivertinimu ir vertinimu.


Banners