VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištytis. Istorijos fragmentai [ 1 dalis ]

Email Spausdinti PDF

Vištyčio ir jo aplinkinių kaimų istorija gana sudėtinga ir kai kurių laikotarpių gana prieštaringa. Visa tai lėmė geografinė padėtis, nemažos įtakos turėjo, kad tai buvo pasienio kraštas. Kaip teigia istorikas J. Totoraitis vienu metu miesto gyventojai buvo sulenkėję lietuviai. Pamaldos bažnyčioje buvo laikomos lenkiškai. Dėl to neretai kildavo tam tikri konfliktai tarp miestelėnų ir tikrų lietuvių kaimuose gyvenančių. Pirmoji bažnyčia Vištytyje pastatyta 1566 metais. Po kelerių miestų kai gyvenvietė gavo miesto teises, buvo įsteigta ir mokykla.Vištytis. Istorijos fragmentai [ 1 dalis ]

Istorija, į kurią atsiremiam, yra mūsų istorija. Šviesos ir tiesos spindulys teapšviečia skurdžius ir garbingus, kraujuojančius ir sopulingus jos puslapius, senus ir naujus jos paminklus.

[Justinas Marcinkevičius].

Karalius Žygimantas III Vištyčiui visas teises patvirtino 1589 m. [ J. Totoratis “Sūduvos Suvalkijos istorija”, Kaunas, 1938 m., psl. 530]. Miesto teisės vėliau patvirtino 1638 m., 1670 m. ir 1745 metais. Tai bylojo, kad Vištytis beveik 200 metų buvo žymiu pasienio miestu.

Vištyčio ir jo aplinkinių kaimų istorija gana sudėtinga ir kai kurių laikotarpių gana prieštaringa. Visa tai lėmė geografinė padėtis, nemažos įtakos turėjo, kad tai buvo pasienio kraštas. Kaip teigia istorikas J. Totoraitis vienu metu miesto gyventojai buvo sulenkėję lietuviai. Pamaldos bažnyčioje buvo laikomos lenkiškai. Dėl to neretai kildavo tam tikri konfliktai tarp miestelėnų ir tikrų lietuvių kaimuose gyvenančių.

Pirmoji bažnyčia Vištytyje pastatyta 1566 metais. Po kelerių miestų kai gyvenvietė gavo miesto teises, buvo įsteigta ir mokykla. Praėjus šimtmečiui vienos vizitacijos knygoje minim, kad Vištyčio bažnyčia labai maža, neišvaizdi. Matyt tų metų miesto valdžiai nelabai rūpėjo bažnytiniai reikalai.

Pažymėtina, kad miestas labai nukentėjo per XVII a. vidaus karus. Nauja medinė bažnyčia pastatyta 1723 metais ir tik po 100 metų vietoj jos pastatyta mūrinė bažnyčia parapijos ir valdžios lėšomis.

1795 metais Užnemunę prijungus prie Prūsijos Vištytyje stovėjo Prūsijos kariuomenės įgula. Jos apgyvendinimui Prūsijos valdžia davė lėšų miestui statyti, jis gerokai prasiplėtė. 1800 metais Vištytis įregistruojamas kaip LDK valsčiaus centras. 1815 metais, Sūduvos kraštą priskyrus Rusijai, miestelis pasidaro svarbiu pasienio prekybos punktu. Čia įkuriama muitinė. Na ir kas be ko, per jį eina kontrabandininkų keliai link Kybartų, link Pajevonio ir Virbalio, nusitęsia į Kalvariją, Marijampolę ir į Lietuvos gilumą.

Mieste verda sudėtingas tik pasienio miestui būdingas gyvenimas, kuriame persipina rusų, lietuvių, žydų, vokiečių ir kitų tautybių likimai. Susidaro nemaža protestantų religinė bendruomenė, 1851 [1842 ?] metais pastato evangelikų liuteronų bažnyčią. Savo maldos namus turi ir kitų tikėjimų žmonės, veikia kelios mokyklos.

Apie krautuves, karčemas, užeigos namus, pašto stotį, kitas pasienio miesto įstaigas jau ir nekalbama. Jų buvo ne viena, paskirtys aiškios. Pažymėtini dideli prekymečiai, kassavaitiniai turgai, sutraukdavę ir gana tolimų apylinkių prekiautojus.

Savo buvusios reikšmės Vištytis netenka, kai 1862 metais [kovo 15 d.- vilkovist] buvo pro Kybartus nutiestas geležinkelis į Prūsiją. Spaudos draudimo metais pro Vištytį gabenta slapta lietuviška spauda. XIX a. pabaigoje – XX a. pusėje Vištytis – tai valsčiaus centras.

Nuo Vištyčio krašto kilęs ne vienas Lietuvos kultūros ir meno veikėjas. Bet apie juos, kaip ir apskritai apie šio krašto kultūrinį gyvenimą, tai jau atskira tema.

bus daugiau ][ 2 dalis

parengė vilkovist pagal Povilo Jankio straipsnį "Istorijos fragmentai"

Pergalė, 1989 m.

Atnaujinta Trečiadienis, 09 Vasaris 2011 08:17  

Banners