VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Suvalkijos dvarai: nuo didingų rūmų iki griuvėsių (3)

Email Spausdinti PDF
 
Gižuose iki mūsų dienų išliko dviaukštis mūrinis dvaro svirnas. Dvaras Gižuose minimas nuo XVIII amžiaus, kai jis priklausė Minsko vaivadai. Tarpukariu Gižų dvarą buvo nupirkęs žinomas to meto bankininkas J.Vailokaitis, kuris savo pirkinį padovanojo seseriai. Ši su vyru čia sėkmingai ūkininkavo.

Suvalkijos dvarai: nuo didingų rūmų iki griuvėsių (3)
Gintaras Kandrotas / „Suvalkietis“
2009 08 12

Suvalkijos dvarai: nuo didingų rūmų iki griuvėsių (3)
(Tęsinys. Pradžia)

Keliaujame po Vilkaviškio rajone esančius dvarus.
Gižuose iki mūsų dienų išliko dviaukštis mūrinis dvaro svirnas. Dvaras Gižuose minimas nuo XVIII amžiaus, kai jis priklausė Minsko vaivadai. Tarpukariu Gižų dvarą buvo nupirkęs žinomas to meto bankininkas J.Vailokaitis, kuris savo pirkinį padovanojo seseriai. Ši su vyru čia sėkmingai ūkininkavo.

Nelabai daug kas žino, kad pa­čiame Vilkaviškyje, be šalia esančio garsiojo Paežerių dvaro, yra dar vienas - vadinamasis Napoleono dvaras. Prancūzijos imperatorius buvo apsistojęs šiame dvare 1812 metais žygiuodamas į Rusiją. Apie Vilkaviškį sutelkęs 250 tūkst. karių, Napoleonas dvare surengė pasitari­mą su savo karo vadais... Šis dvaras minimas nuo 1773 m. kaip viena iš didiko M.K.Oginskio rezidencijų. Tarpukaryje dvare buvo įsikūrusi Vilkaviškio vyskupijos kurija, o po Antrojo pasaulinio karo - vietinio tarybinio ūkio administracija. Dabar čia įrengti butai.

Apie Paežerių dvarą šįkart pla­čiau nekalbėsiu - jį žino daugelis. Pastaruoju metu dvaras restauruoja­mas ir mielai laukia lankytojų.

Nuo Vilkaviškio pasukus link Gražiškių, netruksime privažiuoti Klampučius. Čia esantis dvaras nėra labai senas - išlikę vieno aukšto rūmai pastatyti 1883 metais. Be to, yra išlikęs kumetynas, ūkio pastatai, svirnas. Rūmai išsilaikę gana ne­blogai - gal todėl, kad čia ilgą laiką veikė mokykla.

Pasukus link Virbalio, miestelio pakraštyje galima rasti Puniškos dvaro likučius - tiksliau, vienaukštį gyvenamąjį namą bei rūsį. Daugiau pastatų čia neišliko.

Rumokuose, garsiuose čia esan­čia bandymų stotimi, taip pat galima apžiūrėti dvaro likučius. Iki mūsų dienų išliko mūrinis svirnas (ant jo sienos išlikę skaičiai „1912"), gy­venamasis namas, kumetynai, ūkio pastatai. Rumokų dvaras minimas nuo 1744 metų. Dabar čia taip pat gyvena žmonės.
Visai netoli Rumokų - Didvy­žių dvaras. Šiam pasisekė: rūmai restauruoti, labai kontrastuoja su iki tol matytais kitų dvarų griuvėsiais. Didvyžių dvare iki šiol įsikūręs psi­chikos ligonių pensionatas.

Dvaras čia minimas nuo XVIII amžiaus. Beje, pagal savininkų pa­vardę jis vadinosi Geištarais. Spren­džiant pagal išlikusius mūrinius pastatus, dvarininkų būta turtingų. 1855 m. Geištarai pastatė ir mūrinę bažnyčią.

Toliau keliaujant link Kudirkos Naumiesčio, stabtelkime Kataučiznoje. Čia išlikęs pusiau medinis, pusiau mūrinis dvaro gyvenamasis pastatas, tvartai, dalis parko, kuriame stovi paminklas nukankintiems bau­džiauninkams (pasak kitos versijos, paminklas pastatytas konkrečiai užplaktai baudžiauninkei mergai­tei). Beje, dvare dabar gyvena nuo Marijampolės kilusi moteris, pasak kurios, dvaras nėra laiminga vieta gyventi - visokių negerų istorijų čia nutikę net ir šiais laikais...
Netoli nuo Kataučiznos esan­čiuose Šūkliuose (beje, į juos veda nelabai lygūs lauko keliukai) prie Širvintos upės išlikęs dar vienas dvaras: rūmai, svirnas, didžiulis, tik dabar jau sunkiai įžengiamas, parkas. Šūklių dvarą XIX amžiaus pradžioje pastatė Vincentas Gavronskis vie­nam iš savo sūnų. Pasak istorinių šaltinių, Gavronskiai tuo metu buvo labai turtingi dvarininkai, Užnemu­nėje valdę ne vieną dešimtį dvarų. Per Pirmąjį pasaulinį karą dvaras nukentėjo nuo vokiečių armijos ir jau neatsigavo.

Kelionę po Vilkaviškio rajono dvarus baigsime Putinuose, į kuriuos iš Šūklių geriausia važiuoti per Kudirkos Naumiestį. Čia galima apžiū­rėti gana gerai išsilaikiusius dviejų aukštų rūmus, svirną, kumetyną, šalia vieškelio esančią koplytėlę.

(Bus daugiau)

Autoriaus nuotr.:
1. Gižų dvaro svirnas.
2. Vilkaviškio dvarą išgarsino jame apsistojęs Napoleonas.
3. Virbalio (Puniškos) dvaro pastatas.
4. Ant Rumokų dvaro pastato išlikusi pažymėta statybos data.
5. Didvyžių dvaras - restauruotas.
6. Putinų dvaro rūmuose dabar - butai.
Atnaujinta Penktadienis, 02 Sausis 2015 20:39  
Mes turime 13 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7224971
Trijų sienų susikirtimas 1936, 1999 ir 2015 m.

   Sankirtoje susikerta trijų valstybių – Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos – sienos. Ji yra 3 km į pietus nuo Vištyčio ežero. Lietuvos, Lenkijos ir Kryžiuočių ordino siena prie Vištyčio ežero buvo nustatyta Melno sutartimi dar 1422 metais. Ši, pirmoji, Lietuvos siena yra viena seniausių ir stabiliausių sienų Europoje. Ji nuo 1422 iki 1525 metų buvo Kryžiuočių ordino siena, vėliau ji nustatė Prūsijos hercogystės, Prūsijos karalystės, o nuo 1871 iki 1945 metų – Vokietijos ribas. Kitoje pusėje nuo 1422 iki 1795 metų buvo Lietuva ir Lenkija, o carinės okupacijos laikotarpiu 1795–1916 metais – jau Rusija.Banners