VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištyčio bibliotekos istorija [4-a, paskutinė dalis]

Email Spausdinti PDF

Nuo 1968 metų L. Smilgienė išvyksta į Kapsuko raj. Bibliotekinį darbą perima Aldona Dapkūnienė. Pirmasis Dapkūnienės rūpestis darbe – įsigyti bibliotekoje naujus baldus, sutvarkyti knygas, bibliotekiškai apiforminti bibliotekos patalpas.


4 dalis

1966 metais biblioteka iš Alyvų gt. persikelia į naujas patalpas, Taikos gatvėje.

1964-1965 metais Vištyčio biblioteka statybos pastoliuose

Nuo 1968 metų L. Smilgienė išvyksta į Kapsuko raj. Bibliotekinį darbą perima Aldona Dapkūnienė.
Pirmasis Dapkūnienės rūpestis darbe – įsigyti bibliotekoje naujus baldus, sutvarkyti knygas, bibliotekiškai apiforminti bibliotekos patalpas.

Pastatas, į kurį 1966 metais buvo įkelta Vištyčio biblioteka (šiame pastate biblioteka randasi ir dabar)

Centralizuotu būdu iš rajono gaunama 20 lentynų, tris auditorinius stalus, kėdes. Vėliau įsigijamas darbo stalas, televizorius “Tauras”, radio imtuvas. Bibliotekoje centrinis šildymas, elektrinis apšvietimas. Biblioteka tampa visų mėgiama laisvalaikio praleidimo vieta, ypač knygų mėgėjų.
Bibliotekos vedėja sudaro tikslų aptarnaujamo mikrorajono gyventojų sąrašą, pagal kurį siekiama, kad kiekvienas galintis skaityti, taptų biblotekos skaitytoju. Prie bibliotekos suburiamas aktyvas, kuris vadovauja knygnešystės darbui.

Aktyviausios bibliotekos pagalbininkės Zita Šilkaitė, Meilina Mažeikaitė, mokytoja Vyzienė, mokytoja Glasienė Amalija ir kt.

Pirmieji stambūs masiniai renginiai: vakaronė pagal Žemaitės “Marčią” ir vaikams pasakų vakaras “Raudonkepuraitė”.

Pirmaisiais 1968 metais perregistruojama apie 500 skaitytojų, kuriems išduodama virš 7000 knygų.
1970-1973 metų laikotarpiu stengiamasi užpildyti bibliotekinio darbo spragas: atredaguoti katalogus, sudaryti bendrąją žurnalų ir laikraščių straipsnių kartotekas.

Vištyčio bibliotekos vidaus vaizdai 1976 metais

Biblioteka Vištytyje tampa kultūros židiniu, atspindi aktualiausius einamojo laikotarpio įvykius.
1970-ji metai jubiliejiniai. Visa tarybinė šalis švenčia V.I. Lenino gimimo 100-ąsias metines. Bibliotekoje suaktyvinamas literatūros išdavimas, rengiami parodų ciklai įvairia tematika.

Reikšmingi bibliotekos darbe 1975-ieji metai. Šiais metais šalyje atžymima Pergalės prieš vokiškuosius okupantus 30-metis ir LTSR 35-metis.

"Prie Obelisko". Vadovaujant bibliotekos vedėjai Dapkūnienei Aldonai, 1975metais surengiama gėlių paroda, skirta pergalės prieš vokiškuosius okupantus 30-čiui atžymėti.

Atžymėdama šiuos jubiliejus, biblioteka organizavo teminį vakarą “LTSR – klestėjimo keliu”, rengė parodas, pokalbius, atspindinčius sunkų, bet garbingą šalies kelią į pergalę. Biblioteka su Moterų taryba organizuoja parodą “Gražiausi žiedai Pergalei”.

Vaizdai iš parodos, skirtos LTSR 35-mečiui pažymėti Vištytyje. Parodos organizatorė A. Dapkūnienė.

1976-aisiais metais suaktyvinamas bibliografinis-informacinis darbas. Daug dirbama pasiruošiant bibliotekos centralizacijai. Apie pusantro tūkstančio knygų atrenkama į mainų fondą. Atliekamas fondo sutikslinimas su “Kaimo bibliotekos katalogu”.

1976 m. bėgyje prie bibliotekos sutelkiama 702 skaitytojai, kuriems išduota 12 061 egz. įvairių spaudinių.

1977-ieji metai bibliotekos istorijoje ypatingi. Nuo 1977 m. sausio mėn. 15 d. Vilkaviškio rajono bibliotekos centralizuojamos. Vištyčio biblioteka tampa Vilkaviškio Centrinės bibliotekos filialu.
Vištyčio filialas gauna iš Centrinės bibliotekos knygas bibliotekiškai apipavidalintas, sutvarkytas.

Vištyčio vidurinės mokyklos literatūros mokytoja Birutė Mizarienė, bibliotekos aktyvistė, Tarybos narė nuo 1970 metų.

Filialo vedėja A. Dapkūnienė, pasitelkusi aktyvą, daug dėmesio skiria skaitytojų telkimu, jų aptarnavimo kultūrai kelti. Skaitytojai išskiriami grupėmis, pagal specialybę. Bibliotekoje rengiami parodų ciklai rengiamos teminės popietės vaikams ir vakarai suaugusiems.

Organizuojant masinius renginius daug padeda mokytoja Birutė Mizarienė, mokytoja Zina Daugėlienė, šefuojantys pionieriai, vadovaujami L. Šimanauskaitės. Bibliotekoje periodiškai atžymimi reikšmingi istoriniai įvykiai.

pabaiga.

Vištyčio bibliotekos istorija [4 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [3 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [2 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [1 dalis]

****

LTSR Paminklų Apsaugos ir Kraštotyros Draugija

Vilakviškio skyrius

Sudarė Dapkūnienė Aldona

1982 m.

Atnaujinta Pirmadienis, 29 Rugpjūtis 2011 11:23  

Banners