VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištyčio bibliotekos istorija [3 dalis, papildyta]

Email Spausdinti PDF

Šie metai jubiliejiniai. Tarybų Lietuvai – 25 metai. Bibliotekoje parengiamas stendas „Tarybų Lietuvai – 25-eri“. Rengiamos parodos šia tema, organizuotas vakaras „Tarybiniam Vištyčiui – 25“. 1964 metais pradedamas statyti Vištyčio apylinkės pastatas (Taikos gt.). Šiame name ruošiamos patalpos ir Vištyčio bibliotekai.


3 dalis

1953 metais biblioteka iškovoja pereinamąją raudonąją vėliavą. Bibliotekos paskiriama piniginė premija, garbės raštas.


Nuo 1951 m. iki 1955 metų O. Merkevičienė renkama Vištyčio komjaunimo organizacijos sekretoriumi. 1955 metais Merkevičienė išrenkama deputatu į Vištyčio apyl. DŽD Tarybą. 1960 metais Vištytis priskiriamas Kalvarijos rajonui.

Ona Merkevičienė. Vištyčio bibliotekoje dirbusi nuo 1948 m. iki 1955 m. Aktyvi propaguotoja už Tarybų valdžią Vištytyje. Dabar gyvena Vištytyje. Pensininkė.

Nuo 1960 m. pabaigos buvo bandomas redaguoti abėcėlinis katalogas. Labai populiarūs šiais metais bibliotekiniai plakatai, propaguojantys knygas apie kukurūzų auginimą, apie gamtos mokslus ir kt. Plakatus paruošia patys bibliotekininkai.

Dirbant bibliotekoje O. Merkevičienei knygų fondas išaugo iki 7000 egz. Bibliotekoje pradedama dirbti su knygnešiais. Knygnešiai aplanko skaitytojus, negalinčius apsilankyti į biblioteką. Aktyviausi bibliotekos knygnešiai buvo Regina Nekrašaitė, D. Grunovaitė, V. Kraujutaitytė ir kt.

1961 m. Ona Merkevičienė išrenkama Vištyčio apylinkės Tarybos pirmininku. Nuo 1961 m. gegužės mėn. į Vištyčio biblioteką iš vidurinės mokyklos suolo ateina dirbti Larisa Merkevičiūtė.

Larisa-Merkevičiūtė Smilgienė, Vištyčio bibliotekoje dirbusi 1961-1968 metais. Dabar dirba Kapsuko rajono "Salomėjos Nėries" kolūkio bibliotekoje.

L. Merkevičiūtė susiburia prie bibliotekos aktyvą, kuris padeda jai apipavidalinti bibliotekos patalpas, rengti ir vesti masinius renginius, knygų parodas.

Pirmasis L. Merkevičiūtės masinis renginys buvo teminis vakaras, skirtas S. Nėries kūrybai. Daug talkininkavo vedant šį vakarą kultūros namų meno vadovas Leonas Mickevičius, literatūros mokytojas Borkys Algis. S. Nėries kūriniai buvo skaitomi, inscenizuojami, dainuojami.

1962 metais bibliotekos vedėja Merkevičiūtė buvo pasiųsta į bibliotekininkų seminarą Giruliuose.
Larisa Merkevičiūtė daug dirba su mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais. Buvo organizuojama dailiojo skaitymo konkursai, pasakų valandėlės, rytmečiai.

Onutė Ševčenkaitė-Manasovienė buvusi Vištyčio bibliotekos aktyvistė-knygnešė.

1964 m. bibliotekoje sumažėjo skaitytojų skaičius ir knygų išdavimas.

Nuo 1965 m. sausio 1 d. į darbą vėl sugrįžta Larisa Smilgienė. Atkreiptas dėmesys į skaitytojų perregistravimą, sutelkimą, jų aptarnavimą.

Nijolė-Merkevičiūtė Bieliauskienė, Vištyčio bibliotekoje dirbusi 1964-1965 metais. Dabar bibliotekinį darbą dirba Vilniuje.

Šie metai jubiliejiniai. Tarybų Lietuvai – 25 metai. Bibliotekoje parengiamas stendas „Tarybų Lietuvai – 25-eri“. Rengiamos parodos šia tema, organizuotas vakaras „Tarybiniam Vištyčiui – 25“.
1964 metais pradedamas statyti Vištyčio apylinkės pastatas (Taikos gt.). Šiame name ruošiamos patalpos ir Vištyčio bibliotekai.

1966 metais biblioteka iš Alyvų gt. persikelia į naujas patalpas, Taikos gatvėje.

bus daugiau --> 4 dalis

Vištyčio bibliotekos istorija [4 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [3 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [2 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [1 dalis]

****

LTSR Paminklų Apsaugos ir Kraštotyros Draugija

Vilakviškio skyrius

Sudarė Dapkūnienė Aldona

1982 m.

Atnaujinta Pirmadienis, 29 Rugpjūtis 2011 11:17  

Banners