VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištyčio bibliotekos istorija [2 dalis]

Email Spausdinti PDF

Daug kultūriniame darbe padėjo ir tuometiniai Vištyčio septynmetės mokyklos mokytojai. Biblioteka perkeliama 1947 m. pas Cimermonus, dabartinėje Taikos gt. Nr. 2. Biblioteka apipavidalinama pagal tuometinius reikalavimus, šūkiais, plakatais, portretais.


Vištyčio bibliotekos istorija [2 dalis] [1 dalis]

1946–1948 metais prie Vištyčio bibliotekos veikė dramos ir sporto būreliai. Buvo pastatyta Žemaitės “Marti”, V. Miliūno “Sienlaikraštis” ir kiti dramos kūriniai. Vištytyje pokario metais jaunimo buvo gana daug. Prie bibliotekos buvo suburtas gana gausus sportininkų būrys, kurį sudarė jaunimas.

Vytas Cimermonas Vištyčio bibliotekoje dirbęs 1947 metais. Dabar dirba Pasvalio raj. "Pavasario" kolūkio pirmininku.

Bibliotekos vedėjas Cimermonas organizuodavo įvairias sportiness varžybas. Populiariausios buvo krepšinio, tinklinio komandos. Sportinės varžybos buvo organizuojamos su Gražiškių, Pajevonio, Kybartų, Virbalio sportinėmis komandomis.

Namas, kuriame 1946 - 1948 metais buvo Vištyčio biblioteka. Dabartinė Taikos gt. Nr. 2

Vištytyje biblioteka organizuodavo aktualias paskaitas, šokių vakarus, ruošdavo Joninių laužą irk t. Jaunimas ir pagyvenę žmonės dalyvaudavo renginiuose noriai.

Labai gabūs ir veiklūs kultūrinio darbo pagalbininkai ir aktyvistai buvo Albinas Debesiūnas, broliai Juozas ir Antanas Jurkynai, Kostas Travickas, Jonas Zakarijaitis, Vladas Jurkevičius ir kt.

Daug kultūriniame darbe padėjo ir tuometiniai Vištyčio septynmetės mokyklos mokytojai.
Biblioteka perkeliama 1947 m. pas Cimermonus, dabartinėje Taikos gt. 2. Biblioteka apipavidalinama pagal tuometinius reikalavimus, šūkiais, plakatais, vadų portretais.

1948 m. Vištyčio bibliotekai už gerą darbą su jaunimu, paskiriamas radio imtuvas „Rodina“. Bibliotekos vedėjas apdovanotas garbės raštais ir pinigine premija.

Nuo 1948 m. rugsėjo mėnesio Vištyčio bibliotekai pradeda vadovauti Antanas Zaikauskas. Šiais metais knygų fondas išauga iki 1700 egz. Biblioteka perkeliama į dabartines Vištyčio tar. ūkio kontoros patalpas. Skaitytojų skaičius buvo šiais metais apie 140 skaitytojų, kurių daugumą sudarė jaunimas ir mokiniai.

Antanas Zaikauskas. Vištyčio bibliotekoje dirbo 1948 - 1949 m. Dabar dirba Vilkaviškio raj. "Šilupės" kolūkio pirmininku.

1949 metų gegužės mėn. Vištyčio bibliotekoje pradėjo dirbti Ona Merkevičienė. Nuo dabar bibliotekoje prasidėjo knygų sutvarkymas. Knygos pradėtos skirstyti į grupes, pagal mokslo šakas. Grožinė literatūra pradėta dėstyti abėcėlės tvarka. Bibliotekoje pradėti daryti pirmieji lenktyniniai skirtukai. Buvo bandoma klasifikuoti knygas.

Ona Merkevičienė. Vištyčio bibliotekoje dirbusi nuo 1948 m. iki 1955 m. Aktyvi propaguotoja už Tarybų valdžią Vištytyje. Dabar gyvena Vištytyje. Pensininkė.

Nelengvos buvo darbo sąlygos. Žiemą patalpos blogai apkūrenamos, vakarai – prie žibalinės lempos. Į seminarus, pasitarimus, kurie vykdavo Kybartuose (Vištytis priklausė buvusiam Kybartų rajonui) reikėjo vykti vežimu arba pėsčiomis, nes mašinos mažai kursuodavo. Seminaruose tuo metu vykdavo skaitytojų konferencijos, teminiai vakarai ir kitos pavyzdinės priemonės, kurias vesdavo patys rajono bibliotekininkai.

Namas, kuriame buvo Vištyčio biblioteka nuo 1950 iki 1966 metų. dabartinė Alyvų gt. Nr.1.

1952 m. bibliotekos vedėja Merkevičienė pasiunčiama į dviejų mėnesių bibliotekininkų kursus, kurie vyko Vilniuje.

Grįžus iš kursų, 1952 m. kovo mėn. 15 d. Vištytyje buvo organizuota pirmoji skaitytojų konferencija. Konferencija buvo skirta Babajevskio knygai „Aukso žvaigždės kavalierius“. Bibliotekos vedėja Merkevičienė atidarė šią konferenciją, o konferencijos pravedime dalyvavo mokytoja Kulbokaitė, skaitytojos J. Kulikauskaitė ir M. Valiukevičiūtė. Pasisakė skaitytojos Kazinevičiūtė E., Daulenskaitė A., Valegūraitė I.

Pasibaigus pirmąjai bibliotekos skaitytojų konferencijai, koncertavo klubo-skaityklos saviveiklininkai.
Labai aktualūs šiais metais sprendžiami bibliotekoje klausimai apie gyvybės atsiradimą žemėje, žmogaus kilmę, visatos sandarą. Daug dirbama propaguojant visuomeninę-politinę literatūrą.

bus daugiau ...

Vištyčio bibliotekos istorija [4 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [3 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [2 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [1 dalis]


****

LTSR Paminklų Apsaugos ir Kraštotyros Draugija

Vilakviškio skyrius

Sudarė Dapkūnienė Aldona

1982 m.

Vištyčio bibliotekos istorija [4 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [3 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [2 dalis]

Vištyčio bibliotekos istorija [1 dalis]

Atnaujinta Pirmadienis, 29 Rugpjūtis 2011 13:45  
Mes turime 54 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7529857
Į gaisro vietą Vištyčio ugniagesių automobilį atstūmė vietiniai gyventojai

   Kaip pranešė naujienų portalas tv3.lt, gaisras Vištyčio miestelyje kilo šeštadienį po pietų. Pranešimą apie nuosavame name kilusį gaisrą bendrasis pagalbos telefonas gavo apie 15 val. Taip pat buvo pranešta, kad degančiame mediniame name yra žmonių. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilkaviškio PGT pajėgos. Įvykio liudininkai netruko pasidalinti užfiksuotais kadrais, kaip į gaisro vietą Vištyčio ugniagesių automobilį atstumia vietiniai gyventojai. Būrys vyrų ir jaunuolių stūmė gelbėtojų automobilį, nes šis neužsikūrė. Kaip paaiškėjo, ugniagesiai įsikūrę visai netoli gaisro vietos, iki jos – maždaug trys minutės kelio.Banners