VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištyčio karo veteranai prisimena ... Mažeika Justinas [2]

Email Spausdinti PDF

Birželio pabaigoje fašistai okupavo visą Lietuvą. Po to prasidėjo baisios žudynės. Areštavo tarybinius žmones, sodino į kalėjimus, vertė pusiau gyvus į duobes. Į mūsų namus tuojau pat atėjo trys vokiečiai. Aš pabėgau, o tėvus areštavo. Žiauriai iškankintus juos sušaudė Kapsuke, o aš slapsčiausi.


Riaumojo rūsčiai patrankų žiotys.
Jūs galit džiaugtis, galit didžiuotis – mes kovėmės drąsiai ...

Mažeikos Justino atsiminimai

1941 metais birželio 22 d. 3 val. ryto, grįžtant iš pasilinksminimo Karklupėnų km. staiga pasigirdo šūviai iš Vokietijos pusės. Tuoj pat pradėjo skraidyti lėktuvai ir kautis ore. Vieną tarybinį lėktuvą numušė prie mano akių.

Stipriu puolimu birželio pabaigoje fašistai okupavo visą Lietuvą. Po to prasidėjo baisios žudynės. Areštavo tarybinius žmones, sodino į kalėjimus, vertė pusiau gyvus į duobes.

Į mūsų namus tuojau pat atėjo trys vokiečiai. Aš pabėgau, o tėvus areštavo. Žiauriai iškankintus juos sušaudė Kapsuke, o aš slapsčiausi.

1944 m. stojau į Tarybinę armiją. Teko dalyvauti kautynėse prie Oderio. Tarnavau 25-oje gvardijos divizijoje. Vėliau ji buvo perskirta į 2 dalis: vieniems reikėjo eiti link Berlyno, kitiems – link Karpatų kalnų. Dalyvavau visos Čekoslovakijos išlaisvinime.

Pirmiausia mus išvedė į pirmąsias fronto linijas. Komandavo labai tyliai. Įvedė į vokiečių linijų tarpą, liepė išsikasti apkasus. Po keleto dienų perėjome į puolimą. Pirmyn bėgom šaudydami, kad priešas nepakeltų galvų. Priartėjome per šimtą metrų nuo vokiečių linijos. Vokiečiai pakrikę ėmė trauktis. Visą dieną vijome priešą link Karpatų kalnų.

Keliantis per upę, vokiečiai spėjo susprogdinti tiltą. Sutvarkę tiltą, apie 02 val. tarybiniai kariai vėl pradėjo puolimą. Padeginėdami miestus ir kaimus, vokiečiai traukėsi kiek galėdami.

Reikėjo pravalyti kelius, nes vokiečiai besitraukdami juos užbarikaduodavo. Gegužės 8 d. gavome žinią, kad priešas kapituliavo. Visi džiaugėmės, šventėme tris dienas. Čekoslovakai sveikino tarybinius karius, vaišino apstatę gatves stalais.

Užrašė Mažeikaitė Rūta, 1971 m.

bus daugiau [Zavickas Adomas]

Vištyčio apylinkės karo veteranų vardinis sąrašas

Žakevičius Stasys
Mažeika Justinas
Zavickas Adomas
Petrauskas Vytautas
Pauža Alfonsas
Gručkiūnas Simas
Kisieliauskas Viktoras
Mačiulis Vladas
Šerkšnys Jonas
Žilinskas Pijus
Milčiūnas Jonas
Zamulevičius Juozas
Vaitulevičius Juozas
Cimermonas Gedeminas
Svobonas Jonas
Rutkauskas Stasys
Čemerka Juozas
Žinevičius Vladas
Karčinskas Pranas
Mickevičius Leonas

*** Šį aplankalą su Vištyčio Antrojo pasaulinio karo veteranų prisiminimais man paskolino Lilita Saukaitienė, dabartinė bibliotekos vedėja. Man atrodo, kad šį prisiminimų aplankalą sudarė buvusi Vištyčio bibliotekos vedėja Aldona Dapkūnienė.

Atnaujinta Pirmadienis, 29 Rugpjūtis 2011 14:21  
Mes turime 44 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7466570
Etnogamtinis žygis "Paskutinis žiemos pasispardymas"
 
   Š. m. vasario 25 d. (šeštadienį) Vištyčio regioninio parko direkcija, Girėnų kapela "Versmė", Vištyčio kaimo bendruomenė kviečia visus į etnogamtinį žygį pėsčiomis "Paskutinis žiemos pasispardymas". Siūlome ne tik gerai praleisti laiką, pabūti gryname ore, pakeliauti, pasigėrėti įstabaus grožio kraštovaizdžiu, bet ir apžiūrėti išlikusius technikos paminklus, susipažinti su šio krašto žmonių puoselėjamomis tradicijomis, Užgavėnių papročiais.


Banners