VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

Konkursas. Sustabdytos akimirkos – Vištyčio regioninio parko išskirtinė vertė

Email Spausdinti PDF

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vištyčio“

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Vištyčio regioninio parko direkcija kviečia visus dalyvauti fotografijų konkurse „Sustabdytos akimirkos – Vištyčio regioninio parko išskirtinė vertė“.  Konkurso nuostatus rasite Vištyčio regioninio parko direkcijos internetiniame puslapyje adresu: http://www.vistytis.lt → Veikla → Konkursai ir Vištyčio regioninio parko Facebook paskyroje. 


Sustabdytos akimirkos – Vištyčio regioninio parko išskirtinė vertė

Vištyčio regioninio parko direkcija kviečia visus dalyvauti fotografijų konkurse „Sustabdytos akimirkos – Vištyčio regioninio parko išskirtinė vertė“.  Konkurso nuostatus rasite Vištyčio regioninio parko direkcijos internetiniame puslapyje adresu: http://www.vistytis.lt → Veikla → Konkursai ir Vištyčio regioninio parko Facebook paskyroje (žemiau).
Konkursui skirtas ilgas laiko tarpas, iki š. m. spalio 20 dienos, kad galėtumėte užfiksuoti įsimintiniausias akimirkas Vištyčio regioniniame parke įvairiais metų laikais. Taigi, vykdami į Kalvotąją Suvalkiją, nepamirškite pasiimti fotoaparato, stabtelti, „iškirpti“ objektyvo pagalba nuostabiausią gamtos lopinėlį, niekados daugiai nepasikartosiančią akimirką ir siųsti konkurso organizatoriams.

Malonių įspūdžių ir išskirtinių akimirkų Vištyčio regioniniame parke!

PATVIRTINTA
Vištyčio regioninio parko direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 71-V

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „SUSTABDYTOS AKIMIRKOS - VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO IŠSKIRTINĖ VERTĖ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso organizatorius – Vištyčio regioninio parko direkcija
2. Konkurso tikslas – skatinti domėtis Vištyčio regioninio parko gamtos ir kultūros vertybėmis, jas atrasti, pažinti, tausoti. Telkti visuomenę bendram kūrybiniam darbui, patraukliai pateikiant patirtus įspūdžius fotografijose.


II. KONKURSO TEMOS
3. Konkursui pateikiami darbai turi atspindėti šias temas:
3.1. Vištyčio regioninio parko kraštovaizdis;
3.2. Gyvoji ir negyvoji gamta;
3.3. Kultūros paveldas;
3.4. Gyvos šio krašto tradicijos, asmenybės

III. KONKURSO SĄLYGOS IR DARBŲ PATEIKIMAS
4. Konkurse gali dalyvauti visi norintys asmenys.
5. Konkursas vykdomas dviejose grupėse: profesionalų ir mėgėjų. Profesionalų grupėje kviečiami varžytis profesionalūs fotografai, o mėgėjų – visi kiti asmenys.
6. Konkurso dalyviai pateikia ne daugiau kaip dešimt fotografijų, sukurtų 2017 metais.
7. Vienos fotografijos (failo arba bylos) dydis neturi viršyti 4 MB.
8. Fotografijos pateikiamos spalvotos arba nespalvotos.
9. Visoms gautoms fotografijoms bus suteiktas registracijos numeris, kuris bus naudojamas viso Konkurso metu. Už fotografijų registraciją ir anonimiškumą konkurso metu atsakingi konkurso organizatoriai.
10. Fotografijos kompiuterinėje laikmenoje Vištyčio regioninio parko direkcijai siunčiamos arba perduodamos adresu: Vytauto g. 8, Vištytis, Vilkaviškio r. sav. arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , su nuoroda – Fotografijos konkursui.
11. Kartu su fotografija (-omis) pateiktame lydraštyje privalo būti tokia informacija:
1. autoriaus vardas ir pavardė;
2. profesija;
3. namų adresas;
4. kontaktinis telefono numeris;
5. el. pašto adresas;
6. fotografijos (-ų) pavadinimas (-ai);
7. komentaras, kuriai grupei pateikiama fotografija (profesionalų ar mėgėjų);
8. komentaras apie tai, kada ir kaip joje perteikiama Konkurso tema. Ši informacija, išskyrus fotografijos pavadinimą ir komentarą, bus žinoma tik Konkurso organizatoriams. Vertinimo komisijai ji nebus pateikiama.
12. Fotografijų pateikimo terminas – nuo 2017 m. sausio 10 d. iki 2017 spalio 20 d. Vėliau atsiųstos fotografijos nebus vertinamos.
13. Fotografijos po konkurso negrąžinamos.
14. Konkurso metu informacija apie konkurso dalyvius neteikiama.
15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę naudoti Konkurso dalyvių ir laureatų fotografijas (nurodant autorių ir fotografijos pavadinimą) įvairiuose direkcijos leidiniuose arba reklaminiuose bukletėliuose, platinamuose ne komerciniais tikslais, su direkcijos veikla susijusiose interneto svetainėse, demonstruoti baigiamajame konkurso renginyje. Autoriams už tai honoraras nebus mokamas. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas fotografijų atsiuntimas į Konkursą.
16. Komisija atrinks 10 geriausių fotografijų.
17. Vištyčio regioninio parko direkcija fotografijas demonstruos baigiamajame konkurso renginyje.

IV. PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS
18. Pateiktiems darbams įvertinti sudaroma 5 narių komisija, kurios sudėtį tvirtina Vištyčio regioninio parko direktorius.
19. Konkurso komisija pateiktas fotografijas vertina 2017 m. spalio 25 d. (data bus tikslinama). Komisijos narys, artimais giminystės ryšiais susijęs su konkurso dalyviu, balsavime nedalyvauja.
21. Pateikti darbai vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus: temos interpretaciją, meniškumą, originalumą, išliekamąją vertę (kad metams bėgant fotografijos neprarastų aktualumo, būtų įdomios), temos atskleidimą bei techninę nuotraukų kokybę.

V. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAI

22. Komisija, vadovaudamasi vertinimo kriterijais, išrenka po penkias geriausias fotografijas iš kiekvienos grupės.
23. Konkurso rezultatai bus skelbiami Vištyčio regioninio parko direkcijos internetiniame puslapyje adresu: http://www.vistytis.lt, Vištyčio regioninio parko Facebook paskyroje, nuo lapkričio 6 d. dienos (data bus tikslinama).
24. Visų konkurse dalyvavusių autorių fotografijos bus demonstruojamos Vištyčio regioninio parko lankytojų centre baigiamajame konkurso renginyje, kuris numatomas 2017 m. lapkričio mėn. (data bus tikslinama)
25. Apdovanojimai bus įteikiami Vištyčio regioninio parko lankytojų centre baigiamajame fotografijų konkurso renginyje.
26. Konkurso laureatams bus įteikti direkcijos simboliniai apdovanojimai.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.
28. Konkurso organizatoriaus ir dalyvių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinta Antradienis, 17 Sausis 2017 17:41  
Mes turime 49 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 6968480
Pagerbėme ir aplankėme savo kraštiečius

  Grupelė Pasaulio kybartiečių draugijos bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių spalio 16 d. lankydamasi Vilniuje turėjo du kilnius tikslus: aplankyti sostinėje besigydančią kybartietę, rajono tremtinių vadovę Daliją Agotą Karkienę ir dalyvauti garbaus kraštiečio fotomenininko Algimanto Kezio palaikų perlaidojime. Netikėtai gavome galimybę apsilankyti ir Vilniaus universitete. Likus laiko iki šv. Mišių, į savo mokslo tvirtovę mus pakvietė Pasaulio kybartiečių draugijos valdybos narys prof. Romas Baronas.


Banners