VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištyčio vaistinės istorija (2 dalis)

Email Spausdinti PDF

Photobucket lki 1992 m. Vištyčio vaistinė aptarnavo apie 2,5 tūkstančio apylinkės gyventojų, pionierių stovyklas, poilsiavietes prie Vištyčio ežero, 25 lovų Vištyčio ligoninę, vieną II grupės vaistinės punktą. Be to, Vištyčio vaistinėje vaistus pirko Kaliningrado srities gyventojai. Tuo metu vaistinėje dirbo 4 darbuotojos: vaistinės vedėja R. Juškauskienė, Vištytyje dirbanti nuo 1979 metų, farmakotechnikė, fasuotoja ir sanitarė - plovėja.
Vištyčio vaistinės istorija (2 dalis)

Ilgametė Vištyčio vaistinės, vėliau UAB "Viljūris" filialo, vedėja vaistininkė Roma Juškauskienė

1979 metų vasarą įsigytas atsarginis elektros motoras ir siurblys, reguliariai pradėjo veikti vandentiekis. Tų pačių metų rudenį apylinkės vykdomasis komitetas suremontavo katilinę: pastatė naują krosnį ir dūmtraukį. Į vaistinę daugiau nepatenka dūmai ir suodžiai.

1979 metais vaistinės vedėja tapo provizorė Roma Juškauskienė atvykusi iš Naujosios Akmenės (pirmoji iš kairės. Nuotraukoje - tuometinis vaistinės kolektyvas.

Daug metų vaistinėje sanitare dirbo Marta Benosenkienė. Ji pradėjo dirbti dar vaistinės punkte kartu su Kardinskais. Tai darbšti, šviesaus proto moteris. Jos dėka vaistinėje visuomet būdavo pavyzdinga švara ir tvarka. Ji tvarkė aplinką, dirbo fasuotoja. Nuoširdžiai sutikdavo kiekvieną naujai atvykusią vaistininkę, kiek galėdama padėjo įsikurti, negailėjo patarimų.

1979 metais M. Benosenkienė išeina į pensiją. 1980 metų vasarą naujai išdažytos, sutvarkytos vaistinės patalpos. Čia galima pasėdėti, paskaityti sanitarinio švietimo namų leidinius arba palaukti, kol bus pagaminti vaistai.

Daug triūso darbuotojos įdėjo tvarkydamos vaistinės aplinką: naujai suprojektuoti ir užveisti gėlynai,pertvarkyta visa vaistinės teritorija. Vištyčio vaistinės aplinka, tvarkoma ir prižiūrima kūrybingos vedėjos R. Juškauskienės, yra viena gražiausių tarp miestelio įstaigų ir organizacijų. Maloniai lankytojus nuteikia ir patalpose ištisus metus žydinčios gėlės.

Po Nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvai pasukus rinkos ekonomikos keliu, Vištyčio vaistinė pergyveno keletą reorganizacijų, keitėsi jos priklausomybė.

1992 m. buvo įsteigta Vilkaviškio rajono vaistinių įmonė, kuriai Vištyčio vaistinė priklausė 9 mėn. 1992 m. spalio 1 d. ši įmonė reorganizuojama ir įkuriama Vištyčio valstybinė vaistinė, turinti savarankišką balansą ir pavaldi Vilkaviškio rajono valdybai. 1995 m. birželio 2 d. Vištyčio valstybinė vaistinė reorganizuota į UAB „Vištyčio vaistinė“.

lki 1992 m. Vištyčio vaistinė aptarnavo apie 2,5 tūkstančio apylinkės gyventojų, pionierių stovyklas, poilsiavietes prie Vištyčio ežero, 25 lovų Vištyčio ligoninę, vieną II grupės vaistinės punktą. Be to, Vištyčio vaistinėje vaistus pirko Kaliningrado srities gyventojai. Tuo metu vaistinėje dirbo 4 darbuotojos: vaistinės vedėja R. Juškauskienė, Vištytyje dirbanti nuo 1979 metų, farmakotechnikė, fasuotoja ir sanitarė-plovėja.

1995-1996 m., sumažėjus aptarnaujamų gyventojų skaičiui, Vištyo vaistinėje jau dirbo tik 1 provizorė ir buvo 1/4 buhalterio etato, be pagalbinio personalo.

1996 rn. spalio 1 d. Vištyčio vaistinės veikla buvo sustabdyta. R. Juškauskienė išėjo iš darbo, sulaukus senatvės pensijos, o rajono savivaldybė nesurado kito provizoriaus. Tik beveik po 1 metų ,1997 m. rugpjūčio mėn., vaistinė buvo privatizuota; ji tapo B. Sveikatienės IĮ Vištyčio filialu. B. Sveikatienė sutiko suremontuoti patalpas, mokėti savivaldybei nuomą ir atidaryti filialą. Dirbti Vištyčio filialo vedėja buvo pakviesta R. Juškauskienė.

Nuo 2001 m. balandžio 14 d. Vištyčio vaistinės priklausomybė dar kartą pasikeitė: ji tapo UAB „Viljūris“ Vištyčio filialu.

R. Juškauskienė sako, kad žmonėms visai nesvarbu vaistinės priklausomybė. Reikia tik pamatyti nušvitusius žmonių veidus ir išgirsti dėkingumo žodžius, kad suprastum, kaip svarbu, kad neužsidarytų kaimo vaistinės.

Vaistinės vedėjos darbo krūvis labai didelis. Ji ne tik aptarnauja gyventojus, bet bendrauja su vaistų tiekėjais, veda buhalterinę apskaitą, atlieka sanitarės pareigas ir t.t. R.Juškauskienė gerbiama ir mylima Vištytyje už pasišventimą darbui, jautrumą žmonėms. Gyventojus, reikalui esant, ji aptarnauja ir savo laisvalaikio metu, draugiškai pataria, suteikia informaciją, stengiasi visapusiškai padėti.

Be to, vedėja R. Juškauskienė papuošė vaistinės patalpas gėlėmis, sukūrė gražią ir jaukią aplinką. Gerai prižiūrimi gėlynai, dekoratyviniai krūmai, retieji augalai, tvarka ir švara - visa tai teigiamai nuteikia lankytojus.

Liuda Litvinaitė - Šlivinskienė Vištyčio vaistinėje dirba nuo 1982 metų. Jos pareigos buvo asistentė, vėliau farmakotechnikė. Šiuo metu ji vadovauja Vištyčio vaistinei.

N. Venslauskienė Vištyčio vaistinėje dirbo fasuotoja.

Buvusi vaistinės sanitarė - Irena Slizikienė.

Naujoji Vištyčio vaistinė Nr. 299 pastatyta 1965 metais

Vištyčio vaistinė šiuo metu

* Vištyčio vaistinės istorija (1 dalis)

* Vištyčio vaistinės istorija (1 ir 2 dalys) pdf fromate

Atnaujinta Sekmadienis, 20 Vasaris 2011 18:58  

Banners