VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Atlaidai ir šventė „Vištyčio vasara“ Vištytyje

Email Spausdinti PDF

Photobucket 13.00 val. – Šv. Mergelės Marijos Parcinkulės atlaidai - Suma Vištyčio parapijos bažnyčioje.
14.30 – Šventės pradžia miestelio centre.
14.45 – atlikėjos Astos Pilypaitės koncertas.
15.40 – grupės „YVA“ koncertas.
16.50 – atlikėjos Gintarės Karaliūnaitės koncertas.
17.45 – grupės „Picaso“ koncertas.
18.55 - Lenkijos Respublikos muzikos ir šokiu grupės „ONEGDAJ“ koncertas.
20.00 – grupės „Išjunk šviesą“ koncertas.
Nuo 21.15 – Diskoteka.


 

* Vilkaviškio kaimų jaunimas vienijasi!

Email Spausdinti PDF

Photobucket Vištyčio atstovai “įplaukė“ laivu ir sugavo auksinę žuvelę, kuri pildydama jų norus, šaltalankių giraitę pavertė tokia, kokią tada matėme. Patunkiškių ir Čyčkų komandos buvo pasipuošę vienoda apranga ir atrodė kaip tikros komandos. Kadangi Patunkiškiuose nėra vaikinų, tai jie nenusiminė, o atsivežė „pasiskolintų“ iš kitų kaimų, komanda parodė eiliuotą vaidinimą, kaip susipažįsta jaunimėlis ir bendrauja.


 

* Ir šiukšlyne gėlės žydi !

Email Spausdinti PDF

Photobucket O kad nebūtų liūdna taip išsipusčiusiam miškeliui, jo aikštelėje bendruomenė suruošė pirmąsias Onines. Seniūnijos Onos į šventę buvo atvežtos žolynais išpuoštuose, žirgais pakinkytuose vežimuose. Perkirpus šventės atidarymo juostą, miškeliui buvo suteiktas “Šaltalankių” giraitės vardas ir linkėta jai tapti linksma švenčių vieta ne tik per Onines, bet ir kitomis progomis.


 

* Vištyčio miestelio planas

Email Spausdinti PDF

Vištyčio miestelio ir regioninio parko schemos.


   

* Vistytis boarder

Email Spausdinti PDF

At the moment the administration line is following the eastern boundary of the map. When the Russian Duma (parliament) will ratify the border treaty Lithuania will lease 525 ha (31,6%) of the Lake of Vištytis for at least 49 years, and the boundary will follow the western map boundary, according to an agreement signed 24 Oct 1997. At the moment the Lithuanian part of the lake is only making 39 ha. The entire lake's area makes 1660 ha. Its length from north to south is 8 km. Tęsinys ---> ]].


 

* Vištyčio miesteliui 440 metų.

Email Spausdinti PDF

Karalienės Bonos sūnus Žygimantas Augustas 1570 m. Vištyčiui suteikė miesto privilegijas - Mgdeburgo teises. Vištyčio miesteliui buvo leista daryti per metus 4 prekymečius. Miestelis turėjo pasistatyti rotušę, nutiesti gatves, kelius, pastatyti tiltus ir juos taisyti, prižiūrėti, kad gyvenamus namus statytų pagal planą, išlaikyti miestelio mokyklą. Su magdeburginėmis teisėmis miestelis gavo privilegiją turėti ir vartoti savo herbą, vaizduojanti arklį su ilgu ragu.

Šventės programa --> ]]


 

Mirė ilgametis Vištyčio klebonas Kazys Montvila

Email Spausdinti PDF

Lapkričio 11 dieną mirė Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos altaristas kun. jubil. Kazys Montvila. Velionis gimė 1920 m. gruodžio 20 d. Lapankos kaime, Gižų parapijoje, tuometinėje Vilkaviškio apskrityje. Išlandžių, Baltrakio ir Gižų mokyklose baigęs šešis skyrius, mokslus tęsė Marijampolėje: iš pradžių Marijonų, po to – Rygiškių Jono gimnazijoje. 1943 metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, o šią uždarius kunigystei ruošėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1948 m. spalio 31 d. Kazys Montvila buvo įšventintas kunigu. Iš pradžių vikaravo Gelgaudiškyje, o 1950 m. paskirtas Šventežerio klebonu. Po 13 metų iškeltas į Leipalingį, kur jam taip pat pavesta eiti Veisiejų dekanato dekano pareigas. Pastarąją tarnystę vykdė iki šio dekanato panaikinimo 1965 metais. 1969 metais kun. K. Montvila buvo paskirtas Lukšių, o po trejų metų – Vištyčio parapijos klebonu. Vištytyje dirbo devyniolika metų, kol, pablogėjus sveikatai, pasiprašė atleidžiamas. 1991 m. rugsėjo 3 d. paskirtas altaristu į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapiją. Čia praleido paskutinius šešiolika kunigiškos tarnystės ir gyvenimo metų.


 

* Ežero dugne narai rado ir antikvarinių daiktų

Email Spausdinti PDF

 

 


Nešini krepšiais, kuriuos išdalijo Vištyčio regioninio parko darbuotojai, paežere praėjo 17 vietos vidurinės mokyklos, tiek pat Kybartų pagrindinės mokyklos moksleivių ir 21 jaunųjų talkininkų būrys iš Giedrių pagrindinės mokyklos, atvykę kartu su mokytojais. Vaisvandenių, alaus, šampano, degtinės buteliai, konservų dėžutės, sulčių ir įvairios kitos pakuotės bei atliekos – tai poilsiautojų palikti ženklai.


   

* Pratimai širdies ir kraujagyslių sistemai pratęsia gyvenimą – ar tai tiesa?

Email Spausdinti PDF

*** Medicinos mokslų daktaras Paulo Ubiratanas dirba Porto Alegrė Brazilijoje ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Žemiau – fragmentas interviu, kurį jis davė ispanų televizijai.


 

* A visit to Vistytis, 1994 [by Bert Oppenheim]

Email Spausdinti PDF

The most exciting part of the square was the Rubenstein house and others still intact. It was structured with a common wall to the Abraham Shimelson home. There is no doubt in that the home was positioned on the northwest corner of the square. This was described by Jacob Rubenstein's autobiography. The home was rebuilt after the fire in 1901. The Shimelson home on the corner is within 100 yards from the German (now the Russian) border and the Moses Arnsdorf home. The Arnsdorf home is no longer a store but a residence.Tęsinys ---> ]]


 

* Lankytinos vietos

Email Spausdinti PDF

[puslapis rengiamas] Vištyčio regioninio parko plotas - 10,1 tūkst.ha. Regioninis parkas yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje; vakaruose ribojasi su Karaliaučiaus sritimi, pietuose - su Lenkija. Regioniniame parke ežerai atspindi visą vandens augalijos įvairovę - nuo distrofinių pelkinių ežerų su skurdžia augalija (Beržinio, Sūrinio ežerai) bei eutrofinių (Pakalnių, Šakių) ežerų iki mezeutrofinio Vištyčio ežero. Vištyčio regioniniame parke yra du rezervatai - Drausgirio ir Grybingirio.


 

* Menininko confiteor

Email Spausdinti PDF

Photobucket

*** Kokios smingančios esti rudens dienų pabaigos. Ak, smingančos iki skausmo. Nes yra tam tikrų, be galo malonių pojūčių, kurių neapibrėžtumas nė kiek nemažina jų intensyvumo, ir niekas nesminga aštriau už Begalybę. Didelis džiaugsmas yra žvilgsniu paskęsti dangaus ir jūros neaprėpiamybėje.


 

* Gyvenimas matuojamas kas septyneri metai

Email Spausdinti PDF

„Kiekvieno gyvenime labai svarbi viena data — 18 metų, 7 mėnuo, 9 diena — tai antras žmogaus gimimas. Tai prilygta išėjimui iš motinos įsčių. Išeinama iš tėvo ir mamos dvasiškai. Formuojasi “Aš“, atskiras žmogus, kuris skiriasi nuo motinos ir tėvo. Jei žmogus negims antrą kartą, jis visą gyvenimą bus liguistai prisirišęs prie tėvų. Jau būdamas pagyvenęs, jis pyks ant tėvų, kad jie jo nepakankamai lepino, kažko nedavė, nepasirūpino, buvo neteisingi. Tai reiškia, kad jis likęs tos šeimos įsčiose„, — tvirtino vaistininkas. Vaistininko aiškinimu, jei žmogus jaučiasi šeimoje vienišas — jis visada priekaištaus mamai ar tėvui, net ir būdamas šešiasdešimties metų. Nuo 14 iki 21 metų vystosi ne tik žmogaus fizinis kūnas, bet ir dvasia. Šiuo laiku vaikas turi matyti ne materialų pasaulį, o idealų.


 


Puslapis 120 iš 121