VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

„Europos ekspresas“ stabtelėjo sveikuoliškame Vištytyje

Email Spausdinti PDF

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Visą savaitę Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko projekto „Europos ekspresas: 12 stotelių“ renginiai. Vištyčio bibliotekoje apsilankę vaikai, svetingai priimti bibliotekininkės, nenorėjo skirstytis. Į renginį juos atlydėjo mokytoja. Kadangi renginio tema buvo siejama su Europos vystomojo bendradarbiavimo metų sveikatos tema, vaikams buvo suteikta daug aktualios informacijos apie ES politiką. Taip pat buvo išklausytas ES himnas. Buvo įvardintas šių metų tikslas – informuoti piliečius apie ES vystomąjį  bendradarbiavimą.


 

Baigta maketuoti 2 tomų knyga "VIŠTYTIS"

Email Spausdinti PDF

 photo psl_7.png

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg  Džiaugiamės, kad jau baigta maketuoti 2 tomų knyga VIŠTYTIS. I-ąjį tomą sudaro skyriai: MIESTO STEIGTIS, ISTORIJOS SLINKTYS, BENDRUOMENĖS; II-ąjį tomą: TREMTIS, MOKYKLA, SPORTAS, ĮŽYMIOS VIETOS, ŽYMŪS ŽMONĖS. Jau greitai knyga pasieks spaustuvę, o iki birželio mėnesio pabaigos – ir Vištytį. Tikim, redaguojam, laukiam. Ačiū visiems, parėmusiems knygos  leidybą!


 

Namai paukščiams

Email Spausdinti PDF

  photo pauksc2080709.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Mes, Girėnų krašto kaimo bendruomenės nariai, sugalvojome surengti inkilų kėlimo akciją. Vyrų pagamintus 8 inkilus vieną kovo popietę iškėlėme knygnešio Petro Kriaučiūno gimtinėje ir prie kaimo bendruomenės namų. Į svečius pasikvietėme Vištyčio regioninio parko darbuotoją Vaidą Leonavičių. Jis negailėjo patarimų, kaip tinkamai viską padaryti, kad paukšteliai inkiluose tikrai apsigyventų.


 

Vištytyje paminėti 25-eri Lietuvos laisvės metai

Email Spausdinti PDF

 photo 222.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Kaip ir visoje Lietuvoje Vištytyje buvo paminėta Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 25-ių metų jubiliejus. Buvo padėtos gėlės prie Nepriklausomybės paminklo. Aukojamos Šv.Mišios už Lietuvos laisvę Vištyčio bažnyčioje. Po mišių daugelis vištyčiokų ir svečių susirinko į bendruomenės namus, kur galima buvo pamatyti gražų koncertą. Jame dalyvavo medžioklės ragų ansamblis, Vištyčio kaimo kapela, folkloro ansamlis "Šilojai", Vištyčio P. Kriaučiūno vidurinės mokyklos mokiniai. Ačiū visiems prisidėjusiems prie minėjimo organizavimo ir jo pravedimo.


 

Inkilų užteks daugybei paukščių

Email Spausdinti PDF

 photo inkilai.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Didžiulis būrys inkilais nešinų svečių – mokinių ir mokytojų iš įvairių apskrities mokyklų – buvo pakviestas į Basanavičynės kluoną. Sodybos-muziejaus darbuotoja Agnė Miliauskaitė sakė, jog kasmet šią dieną atsirasdavo pavienių mokytojų, norinčių su vaikais atvežti inkilų ir pakabinti juos Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne. Šiemet nuspręsta surengti vieną didesnę šventę, skirtą, anot Agnės, dangaus ir žemės tarpininkams – paukščiams. Galbūt ši šventė J. Basanavičiaus sodyboje taps tradicija.


 

In memoriam Algimantui Keziui

Email Spausdinti PDF

 photo A.-Kezys_imagelarge.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Vasario 23-iosios naktį Bostone (JAV) po sunkios ligos mirė garsus išeivijos fotografas Algimantas Kezys. Pastaruosius mėnesius sunkiai sirgo, gyveno pas seserį Bostone. Kultūrinis ir meninis A. Kezio veiklos spektras labai platus: jis – fotomenininkas, parodų organizatorius, leidėjas, rašytojas, filmų kūrėjas. Atkūrus Nepriklausomybę, A. Kezys buvo pirmasis, kuris padėjo JAV burti iš Lietuvos atvykstančius vadinamuosius trečiabangius. Visa tai jis darė asmeniškai, be jokios pagalbos iš lietuviškų organizacijų: leido katalogus, savo namuose rengė literatūrinius vakarus, o „Čiurlionio galerijoje", Jaunimo centre - parodas.


 

Savo darbų dovanos gimtinės žmonėms

Email Spausdinti PDF

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Pirmą kartą apie Algimantą Kezį, fotomenininką, kilusį iš mūsų krašto, išgirdau 1987-aisiais metais, kai į Vištytį atvyko Lietuvos radijo žurnalistas rengti laidos užsieniui apie šį garsų išeivį, dabar gyvenantį Amerikoje. O maždaug prieš šešerius metus teko garbė su juo susipažinti iš arčiau, ir iki šiol palaikome ryšį, – sakė Vištyčio seniūnas B. Polita, dalyvavęs A.Kezio parodos Vilniuje atidaryme.


 

Įrašytos senosios Vištyčio krašto dainos

Email Spausdinti PDF

  photo silojai_foto.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Vištyčio folkloro ansamblis „Šilojai“, minėdamas  kūrybinio darbo 15 metų sukaktį, nusprendė išleisti Vištyčio krašto senovinių dainų kompaktinę  plokštelę. O dainų kolektyvo repertuare per  penkiolika metų skambėjo daug! Dauguma jų  buvo išmoktos iš Pavištyčio dainininkių seserų Teofilės ir Aldutės Gutauskaičių.


 

Sienos demarkavimo darbai vyksta sklandžiai

Email Spausdinti PDF

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Lietuvos valstybės siena su Rusijos Federacija prasideda mūsų rajone, netoli Vištyčio, – ten, kur susikerta Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos sienos. Valstybės su Rusija siena eina sausuma, taip pat Vištyčio ežeru, Lieponos upe, Matlaukio tvenkiniu, Širvintos upe, Šešupe, Nemunu, Kuršių mariomis, Kuršių nerija, Baltijos jūra. Žymint sieną sausumoje statomi valstybės sienos ženklai.  Iki šių metų pabaigos planuojama baigti žymėti sieną nuo trišalio sankirtos taško „Vištytis” iki Smalininkų. Šiame ruože bus pastatyta apie 350 sienos ženklų.


 

Netekome mokytojos Onos Bronislavos ULDINSKIENĖS

Email Spausdinti PDF

 photo 107_1973m_birzelis_16laida 2.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Išėjote... Išėjote, kai žemė kėlėsi, kai skleidėsi pirmasis žiedas, kai pirmąją giesmę Dievui aukojo vieversys, kai gamta, rodos, šaukė: „Sveikas, gyvenime.“ Išėjote... Kaip skaudžiai skamba šie žodžiai... O taip neseniai dar viskas buvo kitaip...


 

Netrukus pasirodys pirmoji monografijos „Vištytis“ dalis

Email Spausdinti PDF

 photo 102_0607.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Lietuvos edukologijos universiteto  leidykloje baigiama maketuoti pirmoji monografijos „Vištytis“ dalis,  pasirodysianti šių metų pavasarį. Remdamasis žmonių atsiminimais, tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais, monografiją tris metus rašė 30 autorių kolektyvas – istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai. Medžiaga monografijai buvo kaupiama virš dešimties metų. Trijų dalių monografiją sudarys gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos ir  įžymių žmonių skyriai.


 

In memoriam Algimantui Keziui – iškiliausiam Čikagos menininkui

Email Spausdinti PDF

 photo algimantas-kezys-54f99fc41a374.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg  Prisimindami Amerikos lietuvių menininkus, fotografiją, mintimis sustojame ties Algimantu Keziu. A.Kezys – iškilus fotomenininkas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, buvęs jėzuitų kunigas, leidėjas, skautų ir ateitininkų kuratorius ir dar daug kas viename asmenyje. Taip pat išeivijos kultūros fiksuotojas, įvaldęs ir filmavimo kamerą. A. Kezys anapus Atlanto mirė šių metų vasario 23 d. Netekome daugelis savo gero draugo ir gražios  jungties, gijos ir ryšio su išeivija, kultūros renginių šauklio ir įkvėpėjo Algimanto Algimantausko iš Sticknių kaimelio. Taip jis save juokais vadindavo, nes gyveno Čikagos priemiestyje Stickney...


 

Mirė garsus Vištytyje gimęs fotografas Algimantas Kezys

Email Spausdinti PDF

 photo kezys_algimantas.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg  Vasario 23 d. Anapilin iškeliavo garsus išeivijos fotografas ALGIMANTAS KEZYS, gimęs 1928 m. Vištytyje, ilgą laiką gyvenęs Čikagoje. „Pasaulis yra pilnas grožio ir prasmės, tad jo užteks visiems. Tik reikia jį atrasti, juo grožėtis ir savaip transformuoti. Koks yra tas „savaip", toks turi būti ir kelio pasirinkimas. Mano kelias – tai lyg kokio keliauninko, kurį žavi saulėlydžiai, šešėliai, atspindžiai, kartais ir veidai. Savo nuotraukose nieko nebandau įrodinėti, nieko nereklamuoju, tik dalinuosi džiaugsmu, kad atradau grožio spindulį kurioje nors žemės kertelėje."


 

Orkestrui įteikta „Aukso paukštė“

Email Spausdinti PDF

 http://www.santaka.info/images/20120406060004.jpg

 photo Vistytis_set0603mar_k71.jpg Kovo 11-ąją vilkaviškiečiai į kultūros centrą rinkosi ne tik paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, bet ir norėdami pasveikinti Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestrą bei jo vadovą Saulių Mickevičių, kuriems įteiktas aukščiausias šalyje mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimas „Aukso paukštė“. „Aušros“ gimnazijos bendruomenės organizuotą šventinį renginį atvykstančiuosius pirmiausia pasitiko šios įstaigos mokiniai ir padovanojo trispalves draugystės apyrankes. Simboliška, jog minint 25-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines scenoje daugiausia pasirodė tie, kurie gimę jau laisvoje Lietuvoje – rajono moksleiviai. Jaunimas parodė, kad jam taip pat nesvetimas patriotiškumo jausmas.


 


Puslapis 1 iš 110
Mes turime 3 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 3373982
Vištyčio aukso amžius

 

Sovietmečiu buvęs nuošalus bažnytkaimis, į kurį patekti reikėdavo specialaus sovietinių pareigūnų leidimo, Vištytis per porą nepriklausomybės dešimtmečių virto jaukiu kurortiniu miesteliu. Lietuvos pasienyje su Lenkija ir Rusijos Kaliningrado sritimi esantis miestelis, tapęs tikru poilsiautojų traukos centru, dabar vilioja ne tik vaizdingomis Vištyčio ežero pakrantėmis, bet ir pažintiniais takais po stulbinamas Sūduvos kalvas. Šioms vilionėms pasiduoda daugiau tėvynainių ir užsienio turistų. Atoki, bet labai vaizdinga vietovė yra už 80 km nuo Marijampolės. Nuo Kauno iki jos - 140 km, o nuo Vilniaus - apie 220 kilometrų.